Tải Microsoft Office Servers Language Pack 2007 Service Pack 3 (32 bit)

Link Tải Microsoft Office Servers Language Pack 2007 Service Pack 3 (32 bit) chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)

Service Pack 3 cung cấp những bản cập nhật mới nhất cho Microsoft Office Servers Language Pack 2007.
Microsoft Office Servers Language Pack 2007 Service Pack 3 (32 bit)

Yêu cầu hệ thống:

- Hỗ trợ những hệ điều hành: Windows Server 2003, Windows Server 2008.- Bản cập nhật này vận dụng đối với: Microsoft Office Servers 2007.- Windows Installer 3.1 hay cao hơn.