Tải Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition VHD

Link Tải Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition VHD chính thức:

Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition VHD là file ổ cứng ảo (file giả lập của hệ điều hành Windows Server 2003 R2), người sử dụng download tool này để giúp đánh giá những chức năng mới của Windows Server 2003 R2 – hệ thống hiệu quả nhất dành cho những ứng dụng từng truy cập, hệ thống mạng, và dịch vụ web từ workgroup xuất hiện trung tâm dữ liệu.
Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition VHD
Microsoft VHD Test Drive Program cung cấp cho khách hàng kinh nghiệm đánh giá phần mềm từ máy chủ một cách nhanh hơn và linh hoạt hơn. Giờ đây bạn được phép truy cập vào toàn bộ danh mục những SP và giải pháp từng cấu hình của Microsoft và đối tác trong định dạng VHD và bắt đầu đánh giá, kiểm tra từ www.microsoft.com/vhd.
Yêu cầu hệ thống:

Hỗ trợ hệ điều hành: Windows Server 2003, Windows Vista.Yêu cầu có SP ảo hóa giúp định dạng VHD để sử dụng máy ảo này. Microsoft Virtual PC hay Microsoft Virtual Server được cung cấp miễn phí và có thể được sử dụng cùng những máy ảo từ VHD này.Hơn nữa, bạn cũng phải có 10 GB ổ đĩa cứng trống và gần 1024 MB bộ nhớ cho vào để có thể đi máy ảo này.


Link Tải Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition VHD mới nhất: