Tải MicroVideo Video Converter Professional 8.2.3.319

Link Tải MicroVideo Video Converter Professional 8.2.3.319 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


MicroVideo Video Converter Professional 8.2.3.319

Video Converter Professional là ứng dụng giúp chuyển đổi mạnh mẽ nhiều định dạng video: MP4, 3GP, AAC, AC3. MP2, MP3, MOV, MPEG, RM, WAV, SWF, vv. Ngoài ra, Video Converter Professional cho phép điều chỉnh những chỉ số những codec video âm thanh. Với Video Converter , bạn cũng có thể trích xuất và chuyển đổi âm thanh từ một tệp video.
Các chức năng chính:
- Chuyển đổi giữa những định dạng video phổ biến gồm có MP4, 3GP, AAC, AC3. MP2, MP3, MOV, MPEG, RM, WAV, SWF,...
- Nó cho phép điều chỉnh những chỉ số codec video âm thanh /.
- Bạn có thể trích xuất và chuyển đổi âm thanh từ một tệp video.
- Nó có thể chia bé những video thành kích thmơ ước muốn.


Link Tải MicroVideo Video Converter Professional 8.2.3.319 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)