Tải mini PDF to Excel Converter

Link Tải mini PDF to Excel Converter chính thức:

Mini PDF to Excel Converter là tool tuyệt vời cho bạn chuyển đổi tất cả những file PDF thành Excel để có thể edit bình thường.Mini PDF to Excel OCR Converter hỗ trợ bạn được phép sử dụng lại những bảng và bảng tính từ tệp PDF thành Microsoft Excel, OpenOffice, Google Docs, và WordPerfect Office.
mini PDF to Excel Converter

Các chức năng chính:

- Không cần cài đặt thêm ứng dụng Adobe Reader hay Acrobat- Hỗ trợ chuyển đổi từ file PDF từng được mã hóa tài liệu mật khẩu bảo vệ- Chuyển đổi file PDF thành Microsoft Excel 97-2003 XLS và định dạng MS Excel 2007 XLSX- Tạo một bảng tính Excel cho mỗi trang PDF.- Chuyển đổi toàn bộ tài liệu PDF vào một trang duy nhất trong Excel- Chuyển đổi tài liệu PDF thành định dạng MS Excel, nhanh, chính xác.- Giữ nguyên bố trí trang lúc đầu.- Chuyển đổi hàng loạt nhiều tài liệu PDF thành MS Excel- Hỗ trợ kéo và thả những tệp- Hỗ trợ tất cả những nền tảng Windows, Win9x/ME/NT/2000/XP/2003/Vista/7.- PDF To Excel Converter sẽ tìm ra tất cả những bảng và xóa bỏ nội dung ko bảng.- Trích xuất dữ liệu từ hầu hết những loại tệp PDF- Tái sử dụng dữ liệu PDF trong một loạt những ứng dụng.


Link Tải mini PDF to Excel Converter mới nhất: