Tải Mini PDF to Excel OCR Converter

Link Tải Mini PDF to Excel OCR Converter chính thức:


Mini PDF to Excel OCR Converter

Mini PDF to Excel OCR Converter là tool tuyệt vời cho bạn chuyển đổi tất cả những file PDF thành Excel để có thể edit bình thường. Mini PDF to Excel OCR Converter hỗ trợ bạn được phép sử dụng lại những bảng và bảng tính từ tệp PDF thành Microsoft Excel, OpenOffice, Google Docs, và WordPerfect Office.
Mini PDF to Excel OCR Converter

Chức năng chuyển đổi của "Mini PDF to Excel OCR Converter":

- Không cần cài đặt ứng dụng Adobe Reader hoặc Acrobat.- Hỗ trợ chuyển đổi từ tệp PDF được mã hóa và có mật khẩu bảo vệ.- Chuyển đổi file PDF thành định dạng Microsoft Excel 97-2003 XLS và MS Excel 2007 XLSX.- Tạo một bảng tính Excel cho mỗi trang PDF.- Chuyển đổi toàn bộ tài liệu PDF vào một trang duy nhất trong tài liệu Excel.- Chuyển đổi tài liệu PDF thành định dạng MS Excel nhanh lẹ và chính xác.- Giữ lại bố trí trang lúc đầu, tiết kiệm thời gian.- Chuyển đổi hàng loạt tài liệu PDF thành MS Excel.- Hỗ trợ kéo và thả những tệp.- Hỗ trợ tất cả những nền tảng Windows, Win9x/ME/NT/2000/XP/2003/Vista/7 (cả 32bit và 64bit Systems).- Dùng OCR để chuyển đổi giấy tờ PDF cho edit tài liệu định dạng Excel.- Dùng OCR để có bảng từ ảnh PDF và chuyển đổi nó thành định dạng bảng tính Excel.- Hỗ trợ tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.


Link Tải Mini PDF to Excel OCR Converter mới nhất: