Tải mini PDF to Word Converter

Link Tải mini PDF to Word Converter chính thức:

mini PDF to Word Converter là 1 tool chuyển đổi file PDF thành file doc (rtf) để có thể đọc được bởi Microsoft office. Trong các giai đoạn chuyển đổi, tất cả những file (gồm có cả giấy tờ, hình ảnh...) được chuyển thành một tệp tin mới. Hơn nữa, những tệp đầu ra có chất lượng giống cùng những tệp gốc, bạn được phép edit những tài liệu Word được tạo ra một cách dễ. mini PDF to Word Converter ko yêu cầu cài đặt Adobe Acrobat, và Microsoft Office.
mini PDF to Word Converter

Các chức năng chính:

- Chuyển đổi file PDF thành định dạng giấy tờ, nhanh, chính xác;- Hỗ trợ chuyển đổi hàng loạt tài liệu PDF.- Hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý...- Chuyển đổi file PDF thành Microsoft Word và định dạng RTF;- Chuyển đổi toàn bộ tài liệu hoặc chỉ một trang cụ thể;- Chuyển đổi tài liệu PDF thành những định dạng giấy tờ, nhanh, chính xác.- Giữ nguyên bố cụ gốc của trang lúc đầu;- Hỗ trợ chuyển đổi hàng loạt.- Hỗ trợ kéo và thả những tệp;


Link Tải mini PDF to Word Converter mới nhất: