Tải MiniTool Drive Wipe 5.0

Link Tải MiniTool Drive Wipe 5.0 chính thức:


MiniTool Drive Wipe 5.0

Xóa vĩnh viễn dữ liệu riêng tư của bạn khỏi ổ đĩa hay phân vùng để ko ai có thể khôi phục lại được cùng phần mềm miễn phí này...MiniTool Drive Wipe là 1 phần mềm dọn dẹp đĩa và tool lau dọn phân vùng miễn phí. Chương trình giúp tất cả những loại đĩa cứng có thể được nhận bởi Windows như IDE, SATA, SCSI, đĩa gắn ngoài USB... MiniTool Drive Wipe thực sự dễ sử dụng, bạn được phép sử dụng nó để delete dữ liệu trên đĩa và phân vùng dễ. MiniTool Drive Wipe sẽ hủy tất cả thông báo trong đĩa của bạn theo đĩa được chọn lựa của bạn cho sự an toàn và vĩnh viễn. Tính năng này bảo đảm sự bảo mật của dữ liệu riêng tư và ngăn bớt người nào đó khôi phục dữ liệu của bạn.Một khi dữ liệu được delete bằng MiniTool Drive Wip, dữ liệu sẽ không thể khôi phục lại bằng ngẫu nhiên phần mềm phục hồi dữ liệu nào. Và nếu bạn sử dụng phương pháp DoD 5220.28-STD, dữ liệu không thể phục hồi được bởi bất kì giải pháp khôi phục dữ liệu nào.
(theo Softpedia)


Link Tải MiniTool Drive Wipe 5.0 mới nhất: