Tải MISA SME.NET 2017

Link Tải MISA SME.NET 2017 chính thức:

Tải về máy (864,2 MB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)
Tải về máy (Link dự phòng 4)
Tải về máy (Link dự phòng 5)

MISA SME.NET 2017 là ứng dụng kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đáp ứng đầy đủ những nghiệp vụ kế toán, theo dõi những khoản thu chi, công nợ và tự động tính lợi nhuận theo đã phòng ban, bộ phận. Nhờ đó, dễ nắm bắt được tình trạng kinh doanh của cty để điều chỉnh kịp thời cho hợp.
MISA SME.NET 2017

Download MISA SME.NET 2017 -  Phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.MISA SME.NET 2017 đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chính kế toán cho mọi loại hình doanh nghiệp, thuộc mọi lĩnh vực:Lĩnh vực Thương mại, dịch vụ: MISA SME.NET 2017 hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi tốt những khoản doanh thu, chi phí, công nợ và tự động tính lợi nhuận theo đã phòng ban/bộ phận, hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp dễ đánh giá được hiệu quả kinh doanh của đã bộ phận.
Lĩnh vực sản xuất, xây lắp: MISA SME.NET 2017 hỗ trợ doanh nghiệp tính giá thành SP theo nhiều phương pháp, hỗ trợ tiết kiệm thời gian cho những doanh nghiệp cho việc xác định giá thành của SP.
Báo cáo
Với giao thiện thân thiện, thực sự dễ sử dụng, những nghiệp vụ được sắp xếp tuần tự theo luồng quy trình công việc tại những doanh nghiệp thực sự trực quan và dễ hiểu cho người sử dụng. MISA SME.NET có nhiều đùm SP khác nhau để hợp cùng quy mô và nhu cầu của đã doanh nghiệp. MISA SME.NET 2017 chắc chắn đáp ứng những chế độ kế toán doanh nghiệp, đồng thời luôn cập nhật những chế độ kế toán, tài chính mới nhất:Thông tư 200/2014/TT-BTC chỉ bảo Chế độ kế toán Doanh nghiệp.
Thông tư 133/2016/TT-BTC chỉ bảo chế độ kế toán doanh nghiệp bé và vừa.
Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Thông tư số 147/2016/TT-BTC chỉ bảo chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.
Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi cho vào một vài điều của Luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ nổi bật và Luật quản lý thuế.
Thông tư số 26/2015/TT-BTC chỉ bảo về thuế GTGT, quản lý thuế và hoá đơn.
Thông tư số 195/2015/TT-BTC quy định và chỉ bảo thi hành một vài điều của Luật thuế tiêu thụ nổi bật.
Thông tư số 151/2014/TT-BTC sửa đổi cho vào một vài quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập riêng tư, quản lý thuế.
Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và những thông tư, chỉ bảo sửa đổi cho vào thuế thu nhập doanh nghiệp.
Thông tư số 39/2014/TT-BTC chỉ bảo về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và những thông tư, chỉ bảo sửa đổi cho vào thuế giá trị gia tăng.
Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập riêng tư và những thông tư, chỉ bảo sửa đổi cho vào thuế thu nhập riêng tư.

Chức năng mới trên phần mềm MISA SME.NET 2017 R44

Cho phép chuyển đổi thuê bao di động từ 11 số thành 10 số đối cùng những danh mục Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên, Hợp đồng bán đáp ứng theo Quy định của bộ Thông tin và truyền thông.
Thông báo cho khách hàng biết phải nộp hồ sơ thông tin phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi phát hành hóa đơn.
Thông báo cho khách hàng biết thông báo người bán trên mẫu hóa đơn cần giống thông báo trên giấy phép sử dụng.
Kế toán Phát hành hóa đơn điện tử/Cấp số hóa đơn cho những hóa đơn có số lớn hơn thì ngày hóa đơn cũng nên lớn hơn hay bằng so cùng hóa đơn có số bé hơn (tuy nhiên ko tính xuất hiện những hóa đơn từng bị delete bỏ).
Tự động truy cập máy trạm đến server mà ko nên tự thiết lập tắt Firewall.
Cho phép người nộp thuế kê kđôi nhiều dòng với một nhóm hàng hóa, dịch vụ tuy nhiên khác đơn vị tính trên Tờ kđôi thuế tiêu thụ nổi bật mẫu 01/TTĐB theo phần mềm HTKK 3.8.6.
Phần mềm sẽ hiển thị dưới dạng mở rộng tại tính năng Đăng nhập khi có lỗi về truy cập đến server, hỗ trợ kế toán có thể nhanh lẹ kiểm tra thông báo Máy chủ truy cập từng đúng chưa và điều chỉnh cho đúng.
Đối cùng dữ liệu từng 5 ngày chưa thực hiện sao lưu dữ liệu, khi tắt phần mềm sẽ ko bắt buộc nên sao lưu mà vẫn tắt được phần mềm ngay. Lúc tắt phần mềm, chương trình sẽ cảnh báo:
Cảnh báo

Vài chức năng chính của phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017

Phân tích tài chính:
Cung cấp nhiều biểu đồ phân tích, hệ thống thông báo quản trị, số liệu phân tích tình trạng tài chính nhanh lẹ, chính xác để kịp thời đưa ra những quyết định điều hành cho hợp:Doanh thu: Giúp nắm bắt doanh số bán hàng theo chi nhánh, thời gian, mặt hàng, thị trường. Đồng thời, so sánh được cùng với kỳ của một hoặc nhiều năm trước.
Chi phí: Giúp nắm được tình trạng chi phí phát sinh trong kỳ theo thời gian, theo văn phòng, đã khoản mục chi phí và so sánh cùng với kỳ của một hoặc nhiều năm trước.
Lợi nhuận: Theo dõi tình trạng lợi nhuận của doanh nghiệp theo thời gian, bộ phận và so sánh với kỳ năm nay cùng những năm trước.
Tồn kho: Theo dõi tồn kho theo mặt hàng hay nhóm mặt hàng.
Công nợ: Thống kê công nợ nên thu của khách hàng, cảnh báo công nợ trước hạn, quá hạn để doanh nghiệp chủ động thu nợ.
Xem số dư cuối kỳ: Có thể xem số dư của ngẫu nhiên tài khoản kế toán, số liệu tổng hợp phát sinh tiền mặt, tiền gửi, doanh thu, chi phí, lợi nhuận trước thuế trong khoảng thời gian ngẫu nhiên.
Phân tích tài chính

Tải MISA SME.NET 2017 để phân tích tài chính cty nhanh lẹ.Nghiệp vụ quỹ tiền mặt:
Giúp phản ánh tình trạng thu, chi, tồn quỹ tiền mặt, ngoại tệ... của doanh nghiệp. Tự động đối chiếu cùng thủ quỹ để tìm ra không cân bằng, tự động giải quyết kết quả kiểm kê.
Nghiệp vụ quỹ tiền mặt

Cho phép tra cứu tìm quỹ tiền mặt theo nhiều tiêu chí khác nhau.Nghiệp vụ thủ quỹ:
Tự động đối soát giữa sổ quỹ của thủ quỹ cùng sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ của kế toán để tìm ra không cân bằng. Tự động giải quyết không cân bằng sau khi kiểm kê quỹ.
Đối chiếu không cân bằng ghi chép giữa kế toán và thủ quỹ

Đối chiếu không cân bằng ghi chép giữa kế toán và thủ quỹ.Nghiệp vụ ngân hàng:
Tự động đối chiếu chứng từ thu, chi cùng sổ phụ ngân hàng để tìm ra không cân bằng. Dự báo dòng tiền, số dư của đã tài khoản trong tương lai, tham chiếu xuất hiện những chứng từ mua hàng, bán hàng.
Nghiệp vụ ngân hàng

Đối chiếu theo đã tài khoản ngân hàng, đã loại tiền cùng sổ phụ ngân hàng.Nghiệp vụ mua hàng:
Giúp quản lý những đơn mua hàng, hợp đồng mua hàng và hạch toán kế toán những hóa đơn dịch vụ, những khoản chiết khấu, giảm giá, trả lại hàng mua. Nhất là, tự động phân xẻ chi phí mua hàng, chi phí hải quan, hạch toán những khoản chiết khấu thương mại, theo dõi chi tiết công nợ nên trả theo đã hóa đơn.
Đơn mua hàng

Giao diện đơn mua hàng.Nghiệp vụ bán hàng:
Giúp thực hiện nghiệp vụ bán hàng từ lập báo giá, thu nhận đơn đặt hàng, hợp đồng của khách hàng xuất hiện việc xuất hóa đơn bán SP, theo dõi, hạch toán những khoản chiết khấu, giảm giá, hàng bán bị trả lại, bán hàng kèm quà tặng...
Chính sách giá

Hỗ trợ sửa chính sách giá cho hợp.Hơn nữa, còn cho phép doanh nghiệp quản lý tình trạng sử dụng hóa đơn, in hóa đơn trực tiếp từ phần mềm, tuân thủ đúng những quy định về phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn.Quản lý hóa đơn:
Quản lý chặt chẽ việc phát hành và sử dụng hóa đơn tài chính theo cả 03 hình thức: Tự in, đặt in và hóa đơn điện tử, tuân thủ đúng những quy định hiện hành của Bộ Tài chính. Đáp ứng đầy đủ những nghiệp vụ quản lý hóa đơn gồm có: Khởi tạo mẫu hóa đơn.
Đăng ký sử dụng hóa đơn.
Thông báo phát hành hóa đơn.
Xuất hóa đơn.
Xử lý những nghiệp vụ mất, cháy, hỏng hóa đơn.
Xóa hóa đơn.
Hủy hóa đơn.
Thông báo điều chỉnh hóa đơn.
Tình hình sử dụng hóa đơn.
Quản lý hóa đơn

Cho phép tự tạo ra mẫu hóa đơn theo đặc thù của doanh nghiệp.Nghiệp vụ kho:
Quản lý tình trạng nhập, xuất, tồn kho theo chủng loại, nhóm và chi tiết xuất hiện đã vật tư, hàng hóa trong nhiều kho. Cung cấp đầy đủ những biểu mẫu như:Phiếu xuất kho.
Phiếu nhập kho.
Thẻ kho.
Sổ tổng hợp tồn kho.
Sổ chi tiết vật tư, hàng hóa...
Phiếu chuyển kho

Cho phép hiển thị giá bán trên phiếu xuất kho gửi đại lý, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.
Ngoài ra, còn hỗ trợ quản lý hàng hóa theo nhiều đặc tính, nhiều đơn vị tính. Tự động đối soát cùng thủ kho để tìm ra không cân bằng, giải quyết không cân bằng sau kiểm kê.Nghiệp vụ thủ kho:
Cho phép thủ kho thu nhận đề nghị nhập, xuất kho trực tiếp từ bộ phận mua hàng, bán hàng hay kế toán kho lập để ghi vào sổ kho, thẻ kho mà ko nên nhập lại nội dung chứng từ nhập, xuất hỗ trợ tiết kiệm thời gian và hạn chế sai xót khi nhập liệu. Hơn nữa, còn tự động đối soát giữa sổ kho của thủ kho cùng sổ chi tiết vật tư hàng hóa của kế toán để tìm ra không cân bằng. Lúc tìm ra không cân bằng sẽ tự động giải quyết không cân bằng sau khi kiểm kê.
Bảng kiểm kê vật tư, hàng hóa

Tự động đối soát giữa sổ chi tiết vật tư của kế toán và sổ kho của thủ kho để tìm ra không cân bằng.Nghiệp vụ tool dụng cụ:
Giúp quản lý, theo dõi tool dụng cụ xuất hiện đã bộ phận và thực hiện đầy đủ những nghiệp vụ hạch toán phát sinh như: Ghi tăng, ghi giảm, điều chuyển, điều chỉnh, phân bổ, kiểm kê. Nhất là, còn cho phép phân xẻ chi phí một lần hay nhiều lần theo đã mục tiêu tập hợp chi phí để tính giá thành, lãi lỗ kinh doanh, cho phép lập biên bản kiểm kê và tự động giải quyết không cân bằng sau khi kiểm kê.
Bảng phân xẻ chi phí tool dụng cụ

Tự động phân xẻ chi phí cho đã đơn vị theo tỷ lệ từng thiết lập sẵn, tự động định khoản.
Nghiệp vụ tài sản cố định:
Giúp thực hiện những nghiệp vụ kế toán tài sản cố định như: Ghi tăng, ghi giảm, đánh giá lại, điều chuyển, kiểm kê, tính khấu hao. Tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng và tuân thủ đúng những quy định về quản lý và sử dụng tài sản cố định theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC.
Tài sản cố định

Lập chứng từ ghi tăng tài sản cố định cho đã đơn vị sử dụng.
Hơn nữa, còn hỗ trợ quản lý theo đã phòng ban, bộ phận, phân xẻ chi phí khấu hao cho đã mục tiêu sử dụng để tập hợp chi phí tính giá thành SP hay tính lãi lỗ theo bộ phận, phòng ban.Nghiệp vụ hợp đồng:
Giúp kế toán quản lý danh bạ hợp đồng bán hàng phát sinh, cho phép quản lý theo đã dự án, đã thị trường, bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng, tình trạng thực hiện hợp đồng, tình trạng thanh toán, những khoản dự kiến chi, lãi lỗ theo đã hợp đồng...
Hợp đồng bán

Cho phép kế toán lập hợp đồng từ đơn hàng hay nhân bản từ những hợp đồng từng lập trước đó.Hơn nữa, còn cung cấp nhiều thông báo, hỗ trợ xem được những số liệu phân tích về doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo đã dự án, thị trường, bộ phận bán hàng, nhân viên bán hàng. Đồng thời, theo dõi tình hình ghi nhận doanh số hợp đồng thực hiện được cùng bộ phận kinh doanh để chốt doanh số định kỳ hàng tháng.
Nghiệp vụ lương:
Giúp tự động hóa toàn bộ quy trình tính lương và đáp ứng đầy đủ những nghiệp vụ như:Lập bảng chấm công theo thời gian, tính lương theo hệ số hay theo mức lương thỏa thuận.
Tự động hạch toán chi phí lương, bảo hiểm, thuế TNCN.
Lập bảng thanh toán lương, thuế TNCN, bảo hiểm.
Tính lương làm thêm giờ, làm đêm.
Lập nhiều kỳ trả lương trong 1 tháng.
Tính lương theo buổi hay theo giờ.
Bảng chấm công theo buổi

Cho phép chấm công theo buổi.
Nghiệp vụ thuế:
Tự động lập tờ kđôi thuế GTGT với những bảng phụ lục cho cả 2 trường hợp: Nộp thuế theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp. Xuất thông báo thuế thành định dạng XML, nộp thông báo thuế trực tiếp xuất hiện cơ quan thuế bằng dịch vụ MTAX.VN.
Chứng từ mua hàng

Tự động định khoản theo đúng tài khoản của đã loại thuế, tính ra số thuế phải nộp theo thuế suất đã mặt hàng.Nghiệp vụ giá thành:
Cho phép tính giá thành cho đã SP, đơn hàng, công trình hay hợp đồng hợp triển kđôi cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề. Nhất là, cho phép đánh giá SP dở dang theo nhiều phương pháp: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
Chi phí vật liệu chính.
Khối lượng SP làm xong tương ứng.
Chi phí sản xuất định mức. 
Đánh giá SP dở dang

Đánh giá SP dở dang theo nhiều tiêu chí khác nhau.Nghiệp vụ ngân sách:
MISA SME.NET 2017 giúp lập dự toán chi ngân sách theo đã chi nhánh, phòng ban. Thống kê chi phí theo đã khoản mục chi phí. Phân tích hiệu quả quản lý chi phí của đã bộ phận, chi nhánh.
Dự toán chi phí chi tiết theo đơn vị

Lập dự toán chi cho đã bộ phận, phòng ban.Nghiệp vụ tổng hợp:
Giúp tổng hợp những nghiệp vụ điều chỉnh, giải quyết không cân bằng, quyết toán tạm ứng, phân bổ, hạch toán lương... trước khi thực hiện kết chuyển lãi lỗ và lập thông báo tài chính. Ngoài ra, còn có tính năng lập chứng từ ghi sổ, khóa sổ kỳ kế toán... và rất nhiều sổ sách, thông báo quản trị hỗ trợ kế toán tổng hợp, đối chiếu số liệu khi thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp. 
Chứng từ quyết toán tạm ứng

Lập chứng từ quyết toán tạm ứng và hạch toán thuế cho những chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh.
Các đùm SP MISA SME.NET 2017

MISA SME.NET Express
Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 - đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp Số lượng chứng từ được nhập vào phần mềm tối đa là 150 chứng từ/năm
Giá cả: Miễn phí
MISA SME.NET Starter
Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 - đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp.Số lượng chứng từ được nhập vào tối đa là 1.000 chứng từ/năm
Giá cả: 2.950.000 VNĐ/Gói
MISA SME.NET Standard
Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 – 11 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp.Không có hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng.
Giá cả: 6.950.000 VNĐ/Gói.
MISA SME.NET Professional
Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 – 13 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Tiền lương, Tổng hợp.Không có hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng.
Giá cả: 9.950.000 VNĐ/Gói.
MISA SME.NET Enterprise
Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 - đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp.Không có hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng.
Giá cả: 12.950.000 VNĐ/Gói.

Yêu cầu hệ thống cài đặt MISA SME.NET 2017

1. Yêu cầu phần cứng
Máy tính: Bộ vi giải quyết Intel Dual Core hay cao hơn.
Bộ nhớ trong (RAM): 1GB trở lên.
Đĩa cứng: 3GB trống hay nhiều hơn.
Màn hình: Độ phân giải 1024x768 hay tốt hơn.
Ổ đọc đĩa DVD.
Sound card, loa (sử dụng để xem phim chỉ bảo).
2. Yêu cầu phần mềm
Hệ điều hành: Windows XP SP3/Vista/7 hay Windows Server 2003/2008.
Bộ gõ tiếng Việt: Unikey.
MISA SME.NET 2017 cung cấp đầy đủ những nghiệp vụ kế toán, hỗ trợ doanh nghiệp dễ quản lý, thống kê, theo dõi tình trạng kinh doanh của cty. 


Link Tải MISA SME.NET 2017 mới nhất:

Tải về máy (864,2 MB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)
Link dự phòng 4 (Hoạt động)
Link dự phòng 5 (Hoạt động)