Tải Misty Iconverter

Link Tải Misty Iconverter chính thức:

Misty Iconverter là 1 ứng dụng hỗ trợ người sử dụng tạo ra những biểu tượng độc đáo từ những hình ảnh có sẵn. Công cụ này hay tạo ra sao cho rất dễ sử dụng và hợp cùng người sử dụng mọi cấp độ.Cụ thể, Misty Iconverter hỗ trợ chuyển đổi từ ảnh định dạng PNG và JPG thành ICO, định dạng mặc định cho những chương trình ứng dụng.Ngay khi cài đặt chương trình, bạn được phép bắt đầu nhập ảnh vào Misty Iconverter và chuyển đổi. Nhấn nút Add File và tìm duyệt ảnh lưu trên máy. Hoặc bạn cũng có thể nhập ảnh từ một vài nguồn khác nếu muốn.
Misty Iconverter
Những ảnh này ko được quyền lớn hơn 350 pixel chiều cao. Lúc các giai đoạn chuyển đổi hoàn tất, icon đấy sẽ đc lưu trữ vào một Folder riêng.Nếu như bạn đang tìm một giải pháp miễn phí cùng giao diện trực quan và những chức năng đủ để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi biểu tượng, thì Misty Iconverter chính là ứng dụng dành cho bạn.
Thay đổi trong bản 1.8:

Sửa một vài lỗi.
Bổ sung thêm định dạng ảnh GIF và TIFF.


Link Tải Misty Iconverter mới nhất: