Tải MK Quick Fix (MK Registry & USB Fixer)

Link Tải MK Quick Fix (MK Registry & USB Fixer) chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)

Một trong những nguyên nhân làm cho máy tính ko nhận ổ USB là do những driver USB bị hỏng. Khi này, bạn phải xuất hiện sự giúp đỡ của “người chuyên nghiệp” MK Registry and USB Repair hay MK Quick Fix.

Ngoài sửa chữa và cài đặt lại driver USB bị hỏng hỗ trợ máy tính phân biệt ổ USB, MK Registry and USB Repair còn được tăng cường nhiều tính năng có ích khác: Vô hiệu chức năng Autorun của những ổ đĩa, “giải cứu” Task Manager, Registry Editor, Command Prompt và hộp thoại Folder options bị virus làm “bốc hơi”, fix lỗi giao thức TCP/IP protocol, khôi phục Winsocks về tình hình nguyên thủy,…

Cách sử dụng MK Quick Fix

Nếu như máy tính ko nhận ổ USB, trên giao diện chính của MK Registry and USB Repair, bạn đánh dấu ba tùy chọn Reset All (USB Device) Drivers, Reset All (USB Drive) Drivers và Enable USB Devices, rồi ấn nút FIX để khắc phục sự cố. Trong hộp thoại mở ra, bạn ấn Yes để công nhận.

Các tùy chọn trong MK Quick Fix

Perfectly Disable Autorun: Vô hiệu chức năng Autorun của những ổ đĩa.
Change default Programes installation Folder: Thay đổi Folder cài đặt chương trình mặc định.
Enable Task Manager: Hiện Task Manager bị virus làm biến mất.
Fix Show Hidden Files and Folders: Khôi phục tùy chọn hiện file và Folder ẩn.
Enable Command Prompt: “Cứu” Command Prompt bị virus khóa.
Enable Registry Editor: Kích hoạt Registry Editor bị virus khóa.
Enable Folder Options: Hiện dòng lệnh mở hộp thoại Folder Options bị virus làm biến mất.
Reset and Reinstall TCP/IP: Cài lại giao thức TCP/IP nếu việc truy cập Internet gặp sự cố.
Reset Winsock: Khôi phục Winsock, thư viện những hàm giao diện lập trình mạng cho Windows, về tình hình lúc đầu.
Fix check disk problem: Sửa chữa nếu tính năng kiểm tra lỗi ổ đĩa gặp việc
Fix (.exe, .reg, .txt) Files Association: Khắc phục tình hình những định dạng file .exe, .reg, .txt mất mối liên hệ cùng chương trình mở chúng.
Fix Safe Mod: Fix lỗi cho chế độ khởi động an toàn.
Lúc đánh dấu tùy chọn nào, bạn cũng ấn FIX để chương trình giải quyết.


Link Tải MK Quick Fix (MK Registry & USB Fixer) mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)