Tải MOBackup 5.10

Link Tải MOBackup 5.10 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


MOBackup 5.10

Một phần mềm cho phép người sử dụng sao lưu dữ liệu của MS Outlook 2000, XP, 2003 và Outlook 2007 một cách an toàn và có thể khôi phục lại sau khi di giời thành một hệ thống khác...Dùng tool sao lưu MOBackup cho sự sao lưu hàng ngày của dữ liệu thư điện tử và thiết đặt chương trình từ Microsoft Outlook 2000, Outlook XP, Outlook 2003 hoặc Outlook 2007. Khôi phục lại những dữ liệu này trong trường hợp cấp bách hay sao chép dữ liệu đến một máy tính khác. MOBackup - sao lưu dữ liệu dự phòng cho Outlook 2000, 2002, 2003, 2007 là 1 giải pháp sao lưu để lưu trữ email, lịch, chỗ ở liên hệ, thông tin, quy tắc, chữ ký,...Ngoài ra, MOBackup tự động lưu những công việc hàng ngày giúp bạn lưu dữ liệu chắc chắn tự động. Bạn có thể di giời chắc chắn dữ liệu Microsoft Outlook thành một hệ thống mới bằng việc sử dụng MOBackup. Gần như tất cả cài đặt chương trình như: email, liên hệ, ghi chú, lịch, thanh tác vụ, thiết đặt in ấn và thiết lập POP3 có thể được phục hồi.
Theo Softpedia


Link Tải MOBackup 5.10 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)