Tải Mobile PhoneTools - Bluetooth

Link Tải Mobile PhoneTools - Bluetooth chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Mobile PhoneTools - Bluetooth

Như vậy là Avanquest có được bản nâng cấp mới nhất cho phần mềm Mobile PhoneTools 4 - Bluetooth Version có tác dụng hỗ trợ bạn truy cập, quản lý và đồng bộ hóa dữ liệu PIM qua Outlook.* Đồng bộ hóa dữ liệu PIM (danh bạ, lịch biểu, công việc...)
* Tích hợp tốt cùng Outlook, Outlook Express, MS Exchange và Lotus Notes
* Kết nối bằng mạng 2G và 3G
* Gửi tn MMS, SMS từ PC
* Chia sẻ ảnh, nhạc, movie từ PC


Link Tải Mobile PhoneTools - Bluetooth mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)