Tải Mobilewitch Bluetooth Remote Control 2.0

Link Tải Mobilewitch Bluetooth Remote Control 2.0 chính thức:


Mobilewitch Bluetooth Remote Control 2.0

Mobilewitch Bluetooth Remote Control là 1 ứng dụng đi trên nền Java miễn phí hoàn toàn, gọn và nhẹ. Mobile Witch Remote Control hỗ trợ bạn điều khiển chiếc PC một cách dễ dàng chỉ bằng vài thao tác. Nó giúp bạn điều khiển Mouse, Keyboard, PowerPoint, Winamp, Windows Media Player và rất nhiều điều nữa đang chờ đợi bạn tìm hiểu.