Tải Mouse and Cat

Link Tải Mouse and Cat chính thức:

Tải về máy (260,2 KB)


Mouse and Cat - Cuộc chiến giữa mèo và chuột

Cuộc chiến giữa mèo và chuột chưa bao giờ chấm dứt, mèo luôn săn lùng chú chuột để ăn thịt. Chú chuột sắp chết bởi vì những cuộc săn lùng của mèo và ko kiếm được thức ăn. Bạn nên xuất hiện giúp đỡ chú chuột đáng thương ấy.
Mouse and Cat
Hướng dẫn chú chuột qua sông và xuất hiện được miếng pho mát. Có vô vàn mảnh gỗ trên sông, bạn được phép qua sông bằng việc nhảy vào những miếng gỗ. Cẩn thận ko để rơi vào nước và di giời ra xa khỏi con mèo.


Link Tải Mouse and Cat mới nhất:

Tải về máy (260,2 KB)