Tải MovieChapterizer cho Mac

Link Tải MovieChapterizer cho Mac chính thức:


MovieChapterizer cho Mac - Phần mềm quản lý dựa đề phim

MovieChapterizer - chương trình tiện ích, cung cấp cho người sử dụng năng lực thêm tên, đầu đề của những dựa film trong trình chiếu QuickTime Player...Với MovieChapterizer, người sử dụng có thể thêm, edit tên những dựa đề phim trong QuickTime Player, bằng việc di giời xuất hiện thanh trượt và nhập tên của ngẫu nhiên dựa đề nào mà bạn muốn. Sau đấy mở chương trình QuickTime Player, cùng những nút điều khiển giúp bạn di giời nhanh lẹ xuất hiện dựa đề phim từng được đánh dấu trước đó.
Giao diện chính của chương trình(theo js8media)


Link Tải MovieChapterizer cho Mac mới nhất: