Tải MP3 Splitter Joiner Pro

Link Tải MP3 Splitter Joiner Pro chính thức:

MP3 Splitter Joiner Pro là ứng dụng hỗ trợ tách và kết hợp những file MP3 mà ko cần mã hóa lại theo định dạng.
MP3 Splitter Joiner Pro

Chức năng:

Tách tệp MP3
Kết hợp tệp MP3
Hỗ trợ tách hàng loạt
Hỗ trợ kết hợp hàng loạt
Tách theo kích cỡ file, chọn lựa thời gian
Hỗ trợ fade-in và fade-out
Chỉnh sửa ID3 tag
Tốc độ tách và kết hợp file nhanh
Hỗ trợ thả và kéo
Hỗ trợ những file MP3 lớn (trên 4GB)


Link Tải MP3 Splitter Joiner Pro mới nhất: