Tải MP3 Splitter

Link Tải MP3 Splitter chính thức:


MP3 Splitter - Phân chia, cắt hay cắt bớt các tệp MP3

MP3 Splitter là tool dễ sử dụng để chia bé những file MP3.MP3 Splitter giúp bạn phân chia, cắt hay cắt bớt những tệp MP3 và lưu lại tệp MP3 mới. Audio player được nhúng trong chương trình giúp bạn chọn những phân đoạn sẽ được chia. Ngoài ra bạn được phép tự động chia bé một tệp tin MP3 thành những file bé cùng kích thước bằng nhau.Phần mềm có thể nhanh lẹ phân chia những tệp MP3 lớn mà ko làm giảm chất lượng của tệp.
MP3 Splitter


Link Tải MP3 Splitter mới nhất: