Tải MRTG

Link Tải MRTG chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


MRTG - Công cụ giám sát mạng

MRTG (Multi Router Traffic Grapher) là tool gigiết hại mạng từng lộ diện từ lâu và cung cấp thông báo căn bản tuy nhiên thực sự có ích. MRTG thu thập thông báo bằng việc sử dụng SNMP (Simple Network Management Protocol) sau đấy hiển thị những xu hướng của dữ liệu. Công cụ này cung cấp cho người sử dụng dữ liệu quan trọng để đưa ra quyết định cho những dịch vụ và cơ sở hạ tầng.
MRTG


Link Tải MRTG mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)