Tải MS Access File Size Reduce Software

Link Tải MS Access File Size Reduce Software chính thức:

MS Access File Size Reduce Software là ứng dụng mạnh mẽ để nén những file MS Access đồng thời duy trì năng lực truy cập. Thay vì tool nén file tiêu chuẩn mà có thể làm cho cho file đấy khó sử dụng, ứng dụng này thực hiện thao tác nén dung lượng và giữ nguyên định dạng file.Hơn nữa, MS Access File Size Reduce Software còn giúp bạn giải quyết nhiều file MS Access với lúc nhằm tiết kiệm thời gian quý báu để làm những công việc cần thiết khác.
MS Access File Size Reduce Software

Chức năng:

Nén file MS Access.
Duy trì năng lực truy cập.
Giảm dung lượng và giữ nguyên định dạng file.
Cho phép nén nhiều file với lúc.
Hỗ trợ Access 2000 trở lên.


Link Tải MS Access File Size Reduce Software mới nhất: