Tải MS PowerPoint File Size Reduce Software

Link Tải MS PowerPoint File Size Reduce Software chính thức:

MS PowerPoint File Size Reduce Software là giải pháp dễ dàng để giảm kích cỡ của những tệp PowerPoint. Nó giúp bạn nén kích cỡ tệp MS PowerPoint đồng thời vẫn còn thể mở và edit chúng. Phương thức hoạt động của MS PowerPoint File Size Reduce Software thực sự dễ dàng, bạn phải kéo và thả toàn bộ Folder chứa những tệp cần giảm kích cỡ vào khung chương trình vào đợi thời gian giải quyết.
MS PowerPoint File Size Reduce Software

Vài chức năng:

• Giảm kích cỡ tệp MS PowerPoint.• Vẫn cho phép mở và edit tệp.• Phải kéo và thả toàn bộ Folder vào chương trình.• Giao diện dễ sử dụng.• Hỗ trợ PowerPoint 2000 trở lên.


Link Tải MS PowerPoint File Size Reduce Software mới nhất: