Tải mSecure cho Android

Link Tải mSecure cho Android chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


mSecure cho Android

mSecure, ứng dụng quản lý mật khẩu cao nhất cho iPhone giờ từng giúp Android OS. Msecure sẽ lưu trữ thông báo cần thiết và nhạy cảm của bạn được an toàn và bảo mật. mSecure thực sự bảo mạt, hỗ trợ việc truy cập dữ liệu được an toàn và bảo mật trên đa nền tảng.
mSecure cho Android
Các chức năng chính:
Giao diện và cảm nhận giống Android
Mã hóa 256bit Blowfish để bảo vệ dữ liệu cần thiết
Hỗ trợ toàn bộ landscape
Mật khẩu bảo vệ cùng chức năng hint
Loại template người sử dụng có thể tùy biến được
Tích hợp chức năng tìm
Chế độ Self-destruct cho phép delete dữ liệu sau khi thử thất bại
Password Generator để tạo mật khẩu mạnh.


Link Tải mSecure cho Android mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)