Tải My Data cho Android

Link Tải My Data cho Android chính thức:

My Data cho Android là phần mềm cơ sở dữ liệu cho Android.Đây là phần mềm cơ sở dữ liệu dễ dàng và dễ sử dụng, giúp tạo dữ liệu trên thẻ SD trong Folder mang tên My Data.

Chức năng:

Tạo/xóa/thay đổi tên/sao lưu cơ sở dữ liệu
Tạo/xóa/thay đổi tên/nhập/xuất bảng
Tạo/xóa/thay đổi tên/di giời cột
Tạo/xóa/edit/di giời hàng
Tạo mối quan hệ giữa những bảng
Bảo vệ bảng bằng mật khẩu
Hỗ trợ những loại nội dung: Text, Integer, Real, Checkbox, ngày, tháng, sđt
Minh Lộc


Link Tải My Data cho Android mới nhất: