Tải My Links

Link Tải My Links chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


My Links

My Links hỗ trợ bạn tạo một cách tự động những trang web của Internet Favorites mà ko cần biết một chút kiến thức nào về HTML. Thử thách của bạn thực sự dễ dàng, bạn phải chọn một hay một nhóm hay tất cả Folder để nhóm vào trang của mình. Sau đấy gửi chạy như một đính kèm email, post lên trang web hay lưu lại để tham chiếu nhanh.