Tải My Secure Notes cho iOS

Link Tải My Secure Notes cho iOS chính thức:

Tải về máy (819,2 KB)


My Secure Notes cho iOS - Bảo mật ghi chú cho iPhone/iPad

My Secure Notes cho iOS là ứng dụng bảo mật ghi chú cho iPhone/iPad.
My Secure Notes giúp lưu ghi chú riêng tư cần thiết bảo mật và an toàn; đồng bộ ghi chú giữa những thiết bị (iPhone và iPad) bằng iCloud.My Secure Notes cung cấp tính năng tạo ghi chú dễ dàng và bảo mật ghi chú bằng mật khẩu. Người sử dụng cần nhập mật khẩu để xem hay edit ghi chú; đồng thời share ghi chú dễ ngay trong ứng dụng.My Secure Notes cho phép lưu trữ những thông báo, dữ liệu riêng tư, mã PIN... để né việc bị người khác truy cập. Minh Lộc


Link Tải My Secure Notes cho iOS mới nhất:

Tải về máy (819,2 KB)