Tải My SMS Signature cho iOS

Link Tải My SMS Signature cho iOS chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


My SMS Signature cho iOS - Thêm chữ ký tùy chỉnh vào tn

My SMS Signature cho iOS là phần mềm bàn phím Emoji và thêm chữ ký vào tn cho iPhone/iPad.
My SMS Signature là tool tuyệt vời và nhanh nhất để thêm chữ ký tùy chỉnh vào tn SMS và iMessage.Người sử dụng có thể gửi tn giấy tờ nhanh từ những mẫu có sẵn, tự tạo mẫu để truy cập nhanh và dễ.Chú ý: Người sử dụng cần gửi tn ngay trong ứng dụng.
Minh Lộc


Link Tải My SMS Signature cho iOS mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)