Tải MyLastSearch

Link Tải MyLastSearch chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


MyLastSearch - Phục hồi những thông tin tìm kiếm trên Internet

MyLastSearch 1.55 là ứngdụng sẽ hỗ trợ bạn nhớ lại những phiên tìm từng thực hiện cùng những máytìm thông dụng qua những trình duyệt web. Chẳnghạn như bạn không thể nhớ nổi một chương trình miễn phí thu hút mà bạnbất ngờ biết được và từng tìm trên Google trong mấy ngày trước,MyLastSearch là ứng dụng quan trọng cho bạn. Nó cho phép nhanh lẹ thựchiện lại phiên tìm trước đấy trong với máy tìm, sao chép cácmục trong danh bạ và lưu lại dưới dạng tệp Text/HTML/XML.
MyLastSearch


Link Tải MyLastSearch mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)