Tải MyPhotosConverter Cho Android

Link Tải MyPhotosConverter Cho Android chính thức:

MyPhotosConverter là tool đa năng để quản lý ảnh của bạn. Rất nhanh lẹ và dễ tạo ra file (PDF, PNG, JPEG hay ZIP), download, gửi email, xem trên PC qua Wifi,…
Vài chức năng chính:

- Dễ sử dụng, giao diện MH cảm ứng.- Nhiều chọn lựa để chuyển đổi hình ảnh trong tệp PDF.- Tạo file nén Zip từ nhiều hình ảnh từng chọn.- Thay đổi kích thước, xoay hay lật hình ảnh trước khi chuyển đổi.- Gửi những tệp sau khi chuyển đổi qua Email.- Tải về những tệp sau khi chuyển đổi bằng web server.- Xem trước hình ảnh sau khi chuyển đổi trên thiết bị hay máy tính bằng Wifi.
MyPhotosConverter Cho Android


Link Tải MyPhotosConverter Cho Android mới nhất: