Tải MySQL Repair Toolbox

Link Tải MySQL Repair Toolbox chính thức:


MySQL Repair Toolbox - Khôi phục dữ liệu từ database MySql

MySQL Repair Toolbox là chương trình được tạo ra để giúp bạn khôi phục dữ liệu từ những cơ sở dữ liệu MySql sao cho dễ dàng và hiệu quả nhất.
MySQL Repair Toolbox
Nó gồm những tính năng chính sau:- Giao diện dễ dàng, dễ sử dụng.- Hỗ trợ tất cả những hệ thống mã hóa chính.- Hỗ trợ xem trước dữ liệu từng khôi phục.- Tùy chọn lưu dữ liệu từng khôi phục.- Xuất dữ liệu trong định dạng SQL script vào file riêng biệt trên đĩa.- Xuất dữ liệu trực tiếp ra cơ sở dữ liệu mới trên server.- Nhật ký khôi phục cơ sở dữ liệu chi tiết.Yêu cầu hệ thống:- Hệ điều hành: Windows 98 trở lên.- CPU: 233 MHz.- HDD: 2 MB.- Video: VGA (640 x 480).- RAM: 128 MB.- Thiết bị khác: bàn phím và chuột.


Link Tải MySQL Repair Toolbox mới nhất: