Tải Mytoolsoft Batch Image Resizer 1.8

Link Tải Mytoolsoft Batch Image Resizer 1.8 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Mytoolsoft Batch Image Resizer 1.8

Mytoolsoft Batch Image Resizer là 1 phần mềm thay đổi kích thước hình ảnh hàng loạt được tạo ra để thay đổi kích thước nhiều hình ảnh và chuyển đổi định dạng trong chế độ hàng loạt. Mytoolsoft Batch Image Resizer sẽ hỗ trợ bạn thay đổi kích cỡ ảnh của bạn để tạo ra hình thu nhỏ, gửi thư điện tử đến friend, tải lên những trang web share ảnh hay tải lên những trang web những cung cấp dịch vụ in ảnh. Bạn có thể làm xong công việc chỉ cùng 3 thao tác dễ dàng và dễ.
Vài chức năng chính:

- Thay đổi kích thước hình ảnh với một lúc
- Tính năng tiện ích đa dạng: thay đổi theo kích thước bạn chọn, giữ lại thông báo EXIF, đổi tên ảnh đầu ra hàng loạt,...
- Giao diện dễ sử dụng, giúp kéo thả file và Folder
- Tự động lưu những thiết đặt thay đổi kích thước và đầu ra
Theo Mytoolsoft


Link Tải Mytoolsoft Batch Image Resizer 1.8 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)