Tải MyTunesRSS cho Mac

Link Tải MyTunesRSS cho Mac chính thức:

MyTunesRSS giúp bạn tạo RSS feeds, M3U hay danh bạ chơi nhạc XSPF, chơi nhạc MP3 trực tiếp từ trình duyệt của bạn cùng trình chơi nhạc,... Người sử dụng có thể tạo tài khoản đa người sử dụng, gán những quyền, tạo chỉ tiêu download,... Khám phá qua server MyTunesRSS trên mạng cục bộ của bạn. Dùng thư viện iTunes của bạn hay xem những folder. Đăng tải nhạc mới bằng giao diện web đẹp. Tìm duyệt thư viện nhạc của bạn qua album, tác giả hay thể loại.

Phiên bản mới này có:

Thay thế giao diện quản lý cũ và console JMX cùng giao diện trên web mới. Hỗ trợ người sử dụng và những nhóm. Tài khoản người sử dụng có thể hết hạn. Người sử dụng có thể copy khi tạo mới. Người sử dụng riêng tư và share. Danh sách chơi nhạc có thể xóa bỏ từ một người sử dụng để có thể hạn chế danh bạ chơi nhạc. Hiển thị người sử dụng đang đăng nhập.


Link Tải MyTunesRSS cho Mac mới nhất: