Tải MyTunesRSS cho Windows

Link Tải MyTunesRSS cho Windows chính thức:


MyTunesRSS cho Windows - Ứng dụng tạo danh sách nhạc

MyTuneRSS sẽ hỗ trợ bạn tạo danh bạ nhạc M3U hoặc XSPF, RSS feeds và chơi nhạc MP3 trực tiếp trong trình duyệt web của bạn cùng một máy nghe nhạc flash. Người sử dụng có thể tạo nhiều tài khoản đa người sử dụng, phân quyền, tạo ra chỉ tiêu tải xuống....Khám phá MyTunesRSS qua server trong mạng nội bộ của bạn. Dùng thư viện iTunes của bạn hay xem những Folder dễ dàng. Tải nhạc lên server bằng giao diện web đẹp. Tìm nhạc trong trình duyệt thư viện nhạc của bạn bằng việc tìm tên nghệ sĩ, album hay thể loại. Đấy là những chức năng chính của MyTunesRSS.


Link Tải MyTunesRSS cho Windows mới nhất: