Tải Name Munger

Link Tải Name Munger chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Name Munger

Name Munger là ứng dụng đổi tên file theo nhóm thực sự mạnh mẽ và dễ sử dụng. Người sử dụng chỉ việc kéo và thả một hay nhiều file/folder vào icon của Name Munger và bạn được phép dễ thêm từ vào trước hay sau tên hiện tại, thay đổi một hay nhiều phần từ tên hay thậm chí là xóa bỏ một phần từ tên. Trong thời gian ngắn, bạn được phép đổi tên hàng chục hay hàng trăm file.
Name Munger
Các chức năng chính:
Nhanh chóng đổi tên một hay hàng ngàn file chỉ cùng kéo và thả
Thêm tiền tố vào tên file và folder
Thêm hậu tố vào tên file hay folder
Đổi chữ bất cứ nơi nào trong tên file và folder
Xóa bỏ chữ trong tên file và folder
Bỏ bất cứ kí tự hay tập hợp ký tự nào từ tên file hay folder
Thay đổi tên file thành chữ hoa hay chữ hay hay chỉ tiêu đề là chữ hoa
Thêm số vào trước hay sau tên file
Đổi tên những mục trong folder hay chỉ những file bạn chọn
Xem trước những thay đổi trước khi vận dụng chúng.


Link Tải Name Munger mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)