Tải NameChanger

Link Tải NameChanger chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


NameChanger

Đổi tên đã file có thể là 1 việc lớn. NameChanger giúp bạn đổi tên theo nhóm những loại file. Phần mềm này thực sự dễ sử dụng: kéo và thả những file bạn có ý định edit, chọn cách đổi tên. Những gì chúng tôi thích ở ứng dụng này là nó phản ánh những thay đổi khi bạn gõ chúng cho mỗi tên. Nếu như ko đúng tên bạn đang tìm thì bạn được phép thay đổi bất cứ khi nào.NameChanger cung cấp vô vàn cách để đổi tên file, gồm có thêm tiền tố, nối thêm, ngày, chuỗi và xóa bỏ ký tự. Người sử dụng có thể sử dụng ứng dụng này để tạo những chuỗi, thêm số trước hay sau tên.
NameChanger
Ưu điểm:
Tất cả những cách để đổi tên file
Tạo chuỗi
Nhược điểm:
Có thể thực hiện giống cùng AppleScripts.


Link Tải NameChanger mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)