Tải Need4 Audio Converter

Link Tải Need4 Audio Converter chính thức:

Need4 Audio Converter là ứng dụng dễ sử dụng để chuyển đổi MP3, WMA, WAV, OGG Vorbis thành MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, FLAC, APE. Dùng tool này, bạn được phép chuyển đổi WMA thành MP3 hay WAW thành MP3 và nghe bản nhạc ưa thích của bạn trên những thiết bị di động.
Need4 Audio Converter

Chức năng chính:

Chuyển đổi những file âm thanh ko được bảo vệ như MP3, WMA, WAV và OGG Vorbis thành MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, AAC và APE và lắng nghe bản nhạc ưa thích của bạn trên thiết bị di động.
Chuyển đổi WMA thành MP3 hay WAW thành MP3.
Tùy chỉnh những chỉ số đầu ra như chế độ âm thanh, chất lượng, và phương pháp VBR khi ghi thành MP3.
Chuyển đổi hàng chục những tệp âm thanh trong một lần và tốc độ chuyển đổi tốt nhất.
Hỗ trợ chuyển đổi hàng loạt.


Link Tải Need4 Audio Converter mới nhất: