Tải Need4 Video Capture

Link Tải Need4 Video Capture chính thức:

Need4 Video Capture là ứng dụng giúp bạn lấy video từ mini-DV hay webcam và lưu bộ phim dưới định dạng DV-AVI mà ko làm giảm chất lượng. Công cụ giúp bạn toàn quyền kiểm soát trong các giai đoạn lấy video, gồm có cả xem trước video và tạm dừng/tiếp tục.
Need4 Video Capture

Chức năng chính:

Lấy video từ mini-DV hay webcam và lưu bộ phim dưới định dạng DV-AVI mà ko làm giảm chất lượng.
Lấy trực tiếp video webcam từ máy tính để nhanh lẹ tạo ra những tn video.
Bạn có thể tua lại và xem trước đoạn phim ngay bên trong chương trình và lấy những đoạn mình thích.
Điều chỉnh thiết lập video và âm thanh đầu ra.
Lấy video mà ko cần nén lại.


Link Tải Need4 Video Capture mới nhất: