Tải Net Transport (64 bit)

Link Tải Net Transport (64 bit) chính thức:


Net Transport (64 bit) - Quản lý và giúp download

Net Transport (cũng được gọi là NetTransport hoặc NetXfer) là 1 trình quản lý và giúp các giai đoạn download mạnh mẽ và nhanh hơn. Phiên bản mới hỗ trợ nhiều giao thức Internet khác nhau, gồm có: - HTTP / HTTPS; - FTP / over SSL (Secure Sockets Layer) / over SSH (Secure Shell)- MMS (Microsoft Media Services)- RTSP (Real-Time Streaming Protocol)- BitTorrent- eMule- RTMP / RTMPE / RTMPT (Real Time Messaging Protocol)
Net Transport
Các chức năng khácGhi lại những URL và lưu nó lại như tên tệp.

S dụng "URL Sniffer" sẵn có để bắt những URL

S dụng "File Manager" đơn giản tuy nhiên mạnh mẽ để phân loại quản lý những tệp đã tải về hiệu quả hơn.

Đăng nhập vào Windows cùng nhiều tên người sử dụng khác nhau để quản lý những file

Đều chỉnh băng thông sử dụng Net Transport

Net Transport thể tự động tắt máy hay treo modem khi làm xong download.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ.

Sử dụng nhiều multi-threads cho tất cả các giao thức trực tuyến để làm giảm khá nhiều thời gian tải.

Tự động phân tích cú pháp như .asx, .Smi để được những URL thực.

....


Link Tải Net Transport (64 bit) mới nhất: