Tải NetLook

Link Tải NetLook chính thức:


NetLook

NetLook là 1 phần mềm bé gọn hỗ trợ bạn scan những máy trong mạng LAN, và scan những tài nguyên được share từ những máy đó.

Chương trình có giao diện dễ dàng và hoạt động thực sự nhanh. Bạn có thể xem được tên máy, chỗ ở IP của những máy khác. Chương trình có nhiều tùy chọn, giúp bạn scan theo đã dải IP, scan những FTP máy chủ trong LAN, hoặc lọc những tài nguyên được share, …


Link Tải NetLook mới nhất: