Tải NetPeek

Link Tải NetPeek chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


NetPeek

Ứng dụng này ko hẳn nên là miễn phí hoàn toàn – nó là ứng dụng có độc quyền, chính bởi vì vậy nó chỉ miễn phí trong các giai đoạn thử còn giá thành của nó là 40$ nếu bạn quyết định sử dụng nó. Chương trình này có thể quét mạng, phân biệt thiết bị trong nó như những máy tính, server, máy in,… cung cấp cho bạn những thông báo cần thiết về mỗi thiết bị này. Với mỗi thiết bị, nó quyết tâm phân biệt chỗ ở IP, tên DNS, chỗ ở Ethernet, phần mềm server, NSX của card mạng, người sử dụng – người hiện từng đăng nhập, đáp trả lại các giai đoạn “ping”, hoặc những cổng mở. Với mỗi thiết bị, nó cũng gộp những liên kết Web hữu dụng như một liên kết xuất hiện NSX card mạng để lấy về những bản vá lỗi và những bản nâng cấp phần mềm.

NetPeek cung cấp cho bạn những thông báo cần thiết về mỗi thiết bị trong mạng, tuy nhiên đây lại là 1 phần mềm có độc quyền, chính bởi vì vậy nếu có ý định sử dụng nó sau 30 ngày sử dụng thử thì bạn nên trả phí đăng ký.

Nó rất tỏ ra là 1 chương trình quan trọng và những chức năng tuyệt vời của nó ko dễ để có thể truy cập, những chức năng này phải có sự đầu tư thời gian cụ thể. Trước tiên, giả sử đấy là cách quét một dải mạng. Để thực hiện điều này, bạn phải chọn Scan Range từ menu File và điền vào trong biểu mẫu. Kích "Log results to file" để tạo một tệp tin bản ghi. Bạn cũng có thể sử dụng tool Cache Manager của chương trình để xem thông báo về tất cả những thiết bị trong mạng của bạn.

Hãy biết là bạn được phép sử dụng NetPeek miễn phí 30 ngày hay 500 lần quét, sau đấy nên đăng ký thì mới được sử dụng tiếp.
Theo QTM


Link Tải NetPeek mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)