Tải NetSetMan

Link Tải NetSetMan chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


NetSetMan - Chuyển đổi qua lại giữa 6 cấu hình mạng khác nhau

NetSetMan 3.2.1 giúp bạn dễ chuyển đổi qua lại giữa 6 cấu hình mạng khác nhau, mỗi cấu hình gồm có những thông báo về chỗ ở IP, Subnet Mask, Gateway, DNS, tên máy tính, DNS Domain, WINS Server, máy in mặc định, script đi mặc định. Đối cùng bản Pro, bạn có thể cấu hình thêm về Network-Domain, Proxy và trang chủ của trình duyệt. Chương trình sẽ hỗ trợ bạn tiết kiệm thời gian bằng việc lưu trữ những cấu hình này, những lúc bạn phải chuyển đổi, thay bởi vì làm bằng tay điều chỉnh đã chỉ số đối cùng đã card mạng trong Windows, bạn được phép chỉ bằng 2 nhấn chuột là để thực hiện công việc đó.

Một điểm thực sự đáng lưu ý của chương trình này là có giúp tiếng Việt. Để chuyển đổi thành tiếng Việt, nên nhấn vào nút Info và chọn ngôn ngữ Việt Nam. Với giao diện chắc chắn tiếng Việt này, bạn sẽ ko gặp khốn khó khi thay đổi những tham số của card mạng. Không những có giao diện tiếng Việt, chương trình còn cung cấp cả phần giúp đỡ bằng tiếng Việt, do đó, bạn sẽ ko phải âu lo khi thao tác cùng chương trình.
NetSetMan


Link Tải NetSetMan mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)