Tải NFReader 1.3.7

Link Tải NFReader 1.3.7 chính thức:


NFReader 1.3.7

NFReader là chương trình đọc những tin nhanh từ những loại feed như RSS, Atom hoặc RDF. Chương trình giúp bạn gom nhóm những feed, đồng thời có thể xuất ra/nhập vào từ những file OPML.