Tải Nguyên tắc tính trả tiền lương dạy thêm giờ mới nhất 2017

Link Tải Nguyên tắc tính trả tiền lương dạy thêm giờ mới nhất 2017 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Ngoài những giờ đứng lớp chính, lương dạy thêm giờ cho giáo viên được tính như nào? Có lẽ là câu hỏi vô vàn người đang cần tìm lời giải đáp. Mời những bạn chung theo dõi bài viết dưới đây:Cách tính lương giáo viên tiểu học theo quy định mới nhất 2017Cách tính lương giáo viên THCS theo quy định mới nhất 2017Cách tính lương giáo viên THPT theo quy định mới nhất 2017
Tính giờ dạy thêm đối cùng giáo viên như vậy nào?

Hàng tuần tôi trực tiếp giảng dạy 18 tiết, cộng cùng 10 tiết công tác kiêm nhiệm (6 tiết chủ nhiệm lớp, 3 tiết tổ trưởng chuyên môn, 3 tiết quản lý phòng học bộ môn) tổng là 28 tiết/tuần (nhiều hơn 9 tiết so cùng định mức lao động của giáo viên THCS).Xin hỏi trường hợp của tôi có được hưởng chế độ dạy thừa giờ không?Trả lời:Khoản 1 Điều 6 Quy định chế độ làm việc đối cùng giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), có nêu: Định mức tiết dạy trong một tuần của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết;Còn tạo Khoản 6,7,8 Điều 3 Thông tư liên tịch số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 giữa Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, chỉ bảo:- Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hay bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đơn vị hay bộ môn ko thiếu nhà giáo thì chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, nghỉ tđôi sản theo quy định của Luật Bảo hiểm cộng đồng hay chạy học tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra và tham gia những công việc khác do cấp có thẩm quyền phân công, điều động nên bố trí nhà giáo khác dạy thay.- Thời gian ko trực tiếp tham gia giảng dạy tuy nhiên được tính làm xong đủ số giờ giảng dạy và được tính vào giờ dạy quy đổi, gồm có: thời gian nghỉ ốm, nghỉ tđôi sản theo quy định của Luật Bảo hiểm cộng đồng; thời gian chạy làm thử thách khác do cấp có thẩm quyền phân công, điều động.- Số giờ dạy thêm được tính trả tiền lương dạy thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch này ko quá số giờ làm thêm theo quy định của pháp luật.Như vậy, nếu trường hợp của bạn tương ứng cùng chỉ bảo tại Khoản 6 Điều 3 Thông tư liên tịch số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC thì bạn sẽ được thanh toán tiền dạy thêm giờ theo quy định hiện hành. Cách tính tiền lương dạy thêm giờ được vận dụng theo Điều 4 Thông tư này.


Link Tải Nguyên tắc tính trả tiền lương dạy thêm giờ mới nhất 2017 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)