Tải NR Steganography 1.0 Build 12

Link Tải NR Steganography 1.0 Build 12 chính thức:


NR Steganography 1.0 Build 12

NR Steganography 1.0 Build 12 (NRS) là ứng dụng dễ sử dụng cho phép nhanh lẹ ẩn những tệp giấy tờ, hình ảnh cần thiết vào trong tệp ảnh Bitbản đồ một cách an toàn. Nó ko cần cài đặt phải có thể được mang theo trên ổ đĩa USB để sử dụng mọi lúc, khắp nơi. Tải về xong, bạn thực hiện xả nén tệp Stega10.zip rồi nhắp kép stegas.exe để kích hoạt ứng dụng. Trong cửa sổ làm việc chính của NRS, bạn nhắp trình đơn File/Load bitmap… để chọn lựa tệp BMP, Add data file… nhằm xác định những tệp giấy tờ, hình ảnh cần giấu, xong nhắp Save bitmap… để lưu lại. Lệnh Extract file… cho phép trích xuất những tệp được giấu trong ảnh BMP.
Theo XHTT


Link Tải NR Steganography 1.0 Build 12 mới nhất: