Tải nSpaces

Link Tải nSpaces chính thức:

Tải về máy (450,9 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)


nSpaces

Những Virtual Desktop (MH desktop ảo) luôn hữu dụng trong việc phân chia công việc của bạn thành nhiều ko gian làm việc để hiệu quả hơn cho việc tổ chức và quản lý công việc của bạn. nSpaces 1.0 là 1 ứng dụng virtual desktop (MH desktop ảo) để chuyển đổi giữa những ko gian làm việc.Chọn ngẫu nhiên số lượng của ko gian làm việc mà bạn mong muốn, khởi đi những ứng dụng riêng biệt trong đã ko gian làm việc để né lộn xộn, giữ một tên tuỳ chỉnh để hỗ trợ xác định mỗi ko gian làm việc một cách dễ, giữ một màu riêng biệt cho wallpaper/background cho mỗi ko gian làm việc, và thêm những phím nóng để thực hiện thử thách chuyển đổi ko gian làm việc dễ hơn. Không tương tự những ứng dụng virtual desktop với loại cùng nó (như là Multi-Tabber), nSpaces giúp bạn đặt mật mã để bảo vệ những vùng làm việc của bạn.


Link Tải nSpaces mới nhất:

Tải về máy (450,9 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)