Tải NT Registry Tweaker 1.0

Link Tải NT Registry Tweaker 1.0 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


NT Registry Tweaker 1.0

NT Registry Tweaker là 1 tool biên tập registry miễn phí sử dụng trong môi trường Windows. Chương trình hỗ trợ tăng tốc hệ thống, trình duyệt Internet, ngoài ra chương trình cũng hỗ trợ hiệu chỉnh nhằm tăng mức độ bảo mật của máy, và rất nhiều chức năng khác nữa.