Tải Nvidia GeForce 2/3/4 Series Linux x64 v1.0-9755

Link Tải Nvidia GeForce 2/3/4 Series Linux x64 v1.0-9755 chính thức:


Nvidia GeForce 2/3/4 Series Linux x64 v1.0-9755

Bước 1: Đọc trước về độc quyền của Nvidia
Bạn cần đồng ý cùng độc quyền này trước khi download những file.Bước 2: Download file Driver
NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-9755-pkg2.run Bước 3: Cài đặt
Nhập sh NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-9755-pkg2.run để cài đặt driver. NVIDIA hiện nay cung cấp một tiện ích để hỗ trợ bạn cấu hình file X_config. Đọc chương 3 của phần README hay đi man nvidia-xconfig để xem chi tiết cách sử dụng.