Tải Oculus Remote Monitor

Link Tải Oculus Remote Monitor chính thức:

Oculus Remote Monitor là ứng dụng truy cập cùng những ứng dụng thực tế ảo (VR) di động đang đi trên những thiết bị ở xa để chụp, lưu trữ và hiển thị dữ liệu nhằm phục vụ cho mục đích đánh giá hiệu suất và thử nghiệm.
Giao diện chính của ứng dụng thực tế ảo Oculus Remote Monitor cho máy tính

Giao diện chính của ứng dụng thực tế ảo Oculus Remote Monitor miễn phí
Phần mềm thực tế ảo Oculus Remote Monitor có thể hoạt động tương thích cùng ngẫu nhiên ứng dụng di động Oculus nào được tích hợp cùng Unity hay Unreal và bất kì ứng dụng di động gốc nào gồm có thư viện VrCapture chạy kèm cùng bộ tool phát triển phần mềm di động (Mobile SDK).Thư viện Capture là thư viện quản lý từ xa dành cho cử động của đầu hỗ trợ gỡ lỗi và xử lý những việc về hiệu suất trong những ứng dụng thực tế ảo di động. Thư viện này có thể kiểm tra dữ liệu từng thu thập cả trong thời gian thực và chế độ ngoại tuyến. Nếu như để mặc định thì từng được tích hợp cùng VrAPI và cũng được tự động giúp trong Unity 5.1 trở lên. Nếu như tích hợp VrCapture vào những ứng dụng thì có thể hỗ trợ theo dõi hiệu suất tốt hơn, cho vào vào dữ liệu mặc định thu thập từ chức năng VrApi được tích hợp.
Chức năng mới của ứng dụng thực tế ảo Oculus Remote Monitor

Các sự kiện lên lịch cho bộ giải quyết trung tâm (CPU) giờ có được sẵn trong Galaxy S7
Thêm chức năng theo dõi việc phân phối bộ nhớ khi mà đã hàm malloc có thể được hiển thị trong giao diện Profiler
Thêm biểu đồ theo dõi cử động của đầu (Head Tracking)
Lỗi từng được sửa trong ứng dụng thực tế ảo Oculus Remote Monitor
Sửa chữa những luồng dữ liệu có thể bị hỏng trong những mạng có tốc độ chậm
Cải thiện hiệu suất cho giao diện Profiler
Sửa chữa nhiều lỗi linh tinh khác
Ứng dụng giúp công nghệ thực tế ảo & kính thực tế ảo Oculus Remote Monitor từng được phát hành cho máy tính. Bạn có thể tải Oculus Remote Monitor ngay bây giờ.


Link Tải Oculus Remote Monitor mới nhất: