Tải office Convert Doc Xls Txt To Pdf Free

Link Tải office Convert Doc Xls Txt To Pdf Free chính thức:


office Convert Doc Xls Txt To Pdf Free

office Convert Doc Xls Txt To Pdf Free là 1 ứng dụng dễ dàng cho phép người sử dụng chuyển đổi những tài liệu như các file Word (doc, docx, docm), Excel (xls, xlsx, xlxm), rtf, txt pdf (định dạng hình ảnh, định dạng văn bản) thành định dạng file PDF cùng chất lượng tuyệt vời.Bạn có thể yên lòng khi chuyển đổi, bởi những định dạng của file gốc sẽ được giữ nguyên. Ngoài ra bạn được phép tùy chọn cài đặt để kiểm soát file đầu ra chính xác hơn.
office Convert Doc Xls Txt To Pdf Free
Các chức năng chính:
Chuyển đổi Word (doc, docx, docm), Excel (xls, xlsm, xlsx) RTF​​, TXT thành PDF.
Hỗ trợ Command Line.

Đầu ra PDF có ba định dạng: định dạng mặc định, định dạng hình ảnh, định dạng giấy tờ.

Hỗ trợ kéo và thả các tập tin chuyển đổi hàng loạt.

Chọn toàn bộ Folder để chuyển đổi.

Xử lý khôn khéo những tệp lớn.

Dễ dàng sử dụng, chuyển đổi chỉ bằng một cú click.

Tạo PDF với chất lượng cao.

Chuyển đổi tốc độ cao.

Xem các tệp đầu ra sau khi chuyển đổi.
Yêu cầu:Microsoft Office

Internet Explorer

Adobe Reader

733 Mhz Pentium ll CPU hay cao hơn;

Bộ nhớ RAM 128 MB hay cao hơn;

20 MB ổ cứng trống


Link Tải office Convert Doc Xls Txt To Pdf Free mới nhất: