Tải office Convert Pdf to Doc Text Rtf Free

Link Tải office Convert Pdf to Doc Text Rtf Free chính thức:

office Convert Pdf to Doc Text Rtf Free là phần mềm miễn phí sử dụng để trích xuất DOC/TXT/RTF từ những tệp PDF, và nó là 1 ứng dụng độc lập ko cần cài đặt thêm phần mềm thứ 3 để sử dụng.Phần mềm này hỗ trợ bạn chuyển đổi PDF ở tốc độ cao, chính xác cùng một giao diện dễ dàng, dễ sử dụng. Hơn nữa nó còn giúp chuyển đổi những file PDF từng được mã hóa. Nếu như bạn có ý định chuyển đổi đã đoạn của file PDF, nhấn chuột vào "Convert PDF with mode3" chương trình sẽ hỗ trợ bạn chuyển đổi ngay lập tức. Bạn có thể sủ dụng những thiết lập được xác định trước hay thay đổi kích thước trang PDF như chiều rộng, chiều cao...để có được file tài liệu tuyệt vời.
office Convert Pdf to Doc Text Rtf Free

Các chức năng chính

Chuyển đổi PDF sang DOC, TXT, RTF.

Tùy chọn chuyển đổi những giấy tờ của PDF.

Hỗ trợ Command Line.

Hỗ trợ kéo thả những tệp.

Chọn toàn bộ Folder để chuyển đổi.

Xử lý những tệp lớn.

Dễ sử dụng. Chuyển đổi chỉ với một cú click chuột.

Lưu danh bạ tệp nhập.

Tạo DOC, TXT, RTF cùng chất lượng tốt.

Quá trình chuyển đổi ở tốc độ rất cao.

Hỗ trợ những tệp PDF được mã hóa.

Chế độ mặc định có thể chuyển đổi mà ko cần ngẫu nhiên phần mềm giúp.

Chuyển đổi các phân đoạn của PDF mà bạn phải.

Yêu cầu hệ thống:

733 Mhz Pentium ll CPU hay cao hơn;
Bộ nhớ RAM: 128 MB hay cao hơn;
20 MB ổ cứng trống
Phiên bản MS-Office 2000 hay mới hơn
AdobeReader 7 trở lên, hay highter, nếu bạn kiểm soát về file pdf
IE 6.0 hay cao hơn.


Link Tải office Convert Pdf to Doc Text Rtf Free mới nhất: