Tải OfficeFIX

Link Tải OfficeFIX chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


OfficeFIX

OfficeFIX là 1 phần mềm ứng dụng, có năng lực khôi phục những file dữ liệu bị hỏng như MS Excel (tất cả những bản), MS Access (95, 97, và 2000, XP và 2003), và MS Word.
Lúc một tệp tin Office hiển thị lỗi khi bạn quyết tâm mở chúng, thực sự có thể những file này từng bị lỗi hỏng. OfficeFIX sẽ trích xuất thông báo từ file này và tạo một tệp tin mới.OfficeFIX gồm có: AccessFIXAccessFIX là chọn lựa tuyệt vời cho khôi phục cơ sở dữ liệu Microsoft® Access. Ứng dụng này có năng lực khôi phục tất cả những phần cần thiết nhất của 1 file.ExcelFIXExcelFIX là 1 giải pháp hỗ trợ bạn sửa những file Microsoft® Excel bị lỗi và khôi phục dữ liệu. đây là chương trình duy nhất có năng lực khôi phục tất cả những chi tiết cần thiết như biểu đồ, hình ảnh.WordFIXWordFIX là chương trình khôi phục dữ liệu Microsoft® Word tuyệt vời. tất cả dữ liệu được khôi phục lại chỉ trong vài giây.OutlookFIXOutlookFIX là chương trình khôi phục file Microsoft® Outlook PST tuyệt vời bởi nó là chương trình duy nhất có năng lực khôi phục tất cả những phần và chi tiết cần thiết.


Link Tải OfficeFIX mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)