Tải Okdo Pdf to Png Converter 3.6

Link Tải Okdo Pdf to Png Converter 3.6 chính thức:


Okdo Pdf to Png Converter 3.6

Okdo Pdf to Png Converter là 1 ứng dụng dễ dàng và tiện dụng cho phép người sử dụng chuyển những tệp PDF thành ảnh PNG dễ. Nó có thể giữ lại tất cả thuộc tính của tệp PDF nguyên bản như cách bố trí, hình ảnh, giấy tờ, bản vẽ vecto.Đây là 1 chương trình độc lập mà ko cần sự giúp của phần mềm Adobe Acrobat. Okdo Pdf to Png Converter có thể đồng thời chuyển nhiều tệp PDF thành định dạng ảnh để tiết kiệm thời gian. Bạn cũng có thể tùy chỉnh thiết lập kích thước hình ảnh đầu ra, thiết đặt để mở Folder đầu ra khi chuyển đổi xong.
(theo Softpedia)


Link Tải Okdo Pdf to Png Converter 3.6 mới nhất: